FAQs Complain Problems

Flash News

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 06/07/2024 - 11:04
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ८०-८१ 05/29/2024 - 17:59
संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे । ८०-८१ 05/26/2024 - 17:36
विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा । ८०-८१ 05/16/2024 - 14:14 PDF icon Portalnotices-20240515163833643.PDF
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा । ८०-८१ 05/16/2024 - 14:08
बुद्धि प्रसाद सुवेदी 05/14/2024 - 14:08
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 05/03/2024 - 15:36
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 04/28/2024 - 16:02
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 04/28/2024 - 10:33
कृषि ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 04/21/2024 - 10:13
हार्दिक अपिल ८०-८१ 04/15/2024 - 12:35 PDF icon 2080-81.pdf
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ८०-८१ 04/10/2024 - 20:09
लालचन गैह्रे 04/09/2024 - 11:42
बौदीकाली गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 04/04/2024 - 15:53 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अन्तर्वार्ताको लागि आव्हान सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 04/04/2024 - 12:03
नदिजन्य पदार्थ लिलाम बिक्रि तथा स्टक क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ८०-८१ 04/03/2024 - 17:30 PDF icon CCF_000020(1).pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 04/03/2024 - 13:18 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिका एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 04/03/2024 - 11:04 PDF icon कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
कृषि ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 04/03/2024 - 10:33
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 04/03/2024 - 10:17
गै.स.सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । ८०-८१ 03/31/2024 - 17:13
कार्यक्रम संचालनको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 03/28/2024 - 17:15
Invitation For Online Bid. ८०-८१ 03/24/2024 - 09:46
जीवलाल भुसाल 03/22/2024 - 14:11
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सूचना । ८०-८१ 03/22/2024 - 13:24
संगम बस्नेत 03/22/2024 - 13:14
बगर खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 03/17/2024 - 11:06
शिवराज पौडेल 03/15/2024 - 10:25
Invitation For Online Bids. ८०-८१ 03/15/2024 - 10:21
डेढगाउँ आयुर्वेद औषधालय 03/06/2024 - 11:01
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 03/04/2024 - 10:34
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 03/03/2024 - 16:00
गै.स.सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । ८०-८१ 02/29/2024 - 13:28
सुन्दर ओझा 02/29/2024 - 10:49
लेखा अधिकृत श्री शरद न्यौपाने, शिक्षा अधिकृत श्री राम प्रसाद अधिकारी र लेखापाल श्री रमन खनाल सरहरूको बिदाई (फेरी भेटौँला) कार्यक्रम तथा खा.पा.स.टे. श्री सुन्दर ओझा सरको स्वागत कार्यक्रम। ८०-८१ 02/28/2024 - 14:42
Invitation For Online Bid. ८०-८१ 02/22/2024 - 20:57
Invitation For Online Bid. ८०-८१ 02/21/2024 - 19:51
किसान सूचीकरण कार्यक्रमको लागि (कृषि गणक) सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 02/21/2024 - 11:57
बौदीकाली गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०-८१ 02/13/2024 - 13:31 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको खानेपानी तथा स्वच्छता र सरसफाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०८० .pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 02/13/2024 - 11:46
खरिद कार्य रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 02/13/2024 - 11:45
संक्षिप्त सूची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे सूचना । ८०-८१ 02/13/2024 - 11:40
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । ८०-८१ 02/13/2024 - 11:38
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । ८०-८१ 02/08/2024 - 12:11
बौदीकाली गाउँपालिकाको नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहतर बहत्तर) उत्खनन्, संकलन र बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 02/02/2024 - 05:11
Invitation For Online Bid. ८०-८१ 01/31/2024 - 00:00
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 01/28/2024 - 16:22
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ८०-८१ 01/25/2024 - 16:02
आ.व २०८०/०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ थप गरिएका योजनाहरु र संशोधन गरिएका योजनाहरु ८०-८१ 01/24/2024 - 11:50 PDF icon थप नयाँ योजना २०८०-०९-२८.pdf, PDF icon संशोधित योजना २०८०-०९-२८.pdf
सेवा करार सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 01/24/2024 - 10:23
मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 01/22/2024 - 16:26
पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । ८०-८१ 01/22/2024 - 16:20 PDF icon ilovepdf_merged_5.pdf
गोबरग्याँस मर्मत कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 01/22/2024 - 14:53
कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 01/16/2024 - 14:12
घरनक्सा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ८०-८१ 01/10/2024 - 14:51
बौदीकाली गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 12/27/2023 - 13:10 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2080.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि ,२०८० ८०-८१ 12/27/2023 - 11:32 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि ,२०८०.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना । ८०-८१ 12/05/2023 - 16:55
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 11/27/2023 - 11:59
नदिजन्य पदार्थ लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 11/23/2023 - 16:44
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 11/09/2023 - 12:25
Invitation For Online Bid ८०-८१ 11/09/2023 - 10:52
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ८०-८१ 11/08/2023 - 12:12 PDF icon Baudikali books_compressed.pdf
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 11/06/2023 - 15:14
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ८०-८१ 11/06/2023 - 10:03
Invitation for Online Bid ८०-८१ 10/19/2023 - 11:54
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ८०-८१ 10/17/2023 - 16:53
संक्षिप्त सुची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे । ८०-८१ 10/16/2023 - 12:20
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 10/05/2023 - 14:01
Invitation for Online Bids. ८०-८१ 10/04/2023 - 16:18
नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । ८०-८१ 09/26/2023 - 13:36 PDF icon Baudikali Bolpatra 4x12.pdf, PDF icon खोला ठेक्का सूचना.pdf
सेवा करार सम्बन्धि सूचना । ८०-८१ 09/25/2023 - 10:55 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्_नातका-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-२०८०.pdf
Invitation For Online Bids ८०-८१ 09/24/2023 - 10:39 PDF icon Aarthik5-Asoj-2080.pdf
उज्वल बहादुर बस्नेत 09/07/2023 - 16:37
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उज्वल बहादुर बस्नेत सरको स्वागत कार्यक्रम । ८०-८१ 09/07/2023 - 12:43
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री लेख बहादुर बस्नेत सरको फेरि भेटौला (विदाइ) कार्यक्रमका केही तस्वीरहरु ८०-८१ 08/17/2023 - 18:48
बौदीकाली गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन, २०८० ८०-८१ 08/15/2023 - 14:44 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन, २०८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को रातो किताब ८०-८१ 08/15/2023 - 14:23 PDF icon रातो किताब.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु ८०-८१ 08/15/2023 - 13:53 PDF icon कार्यक्रम अनुसार योजना.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०-८१ 07/31/2023 - 13:45 PDF icon विनियोजन २०८०.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०-८१ 07/31/2023 - 13:45 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०-०८१.pdf
आ.व. २०७९/०८० को आय व्ययको विवरण ७९-८० 07/16/2023 - 04:05 PDF icon 65814ca7123cf.pdf
आ.व २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/१० गते बसेको गाउँसभाका केहि तस्विरहरु । ७९-८० 06/26/2023 - 12:47
आ. व २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/१० गते गाउँसभामा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम । ७९-८० 06/26/2023 - 12:43 PDF icon 485303d87ebc4ae4b8200353d1c2027b.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/०७ गते गाउँसभाद्वारा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम । ७९-८० 06/26/2023 - 12:20 PDF icon नीति.pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । ७९-८० 06/22/2023 - 12:51
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/०४ गते पेश भएको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम । ७९-८० 06/20/2023 - 10:58 PDF icon नीति.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/०४ गते पेश भएको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम । ७९-८० 06/20/2023 - 10:04 PDF icon नीति.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ७९-८० 06/04/2023 - 09:53
नयाँ सुन्तला जात फलफुल बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 05/25/2023 - 10:19
Invitation for Online Sealed Quotation ७९-८० 05/25/2023 - 10:15
आ.व. २०८०/०८१ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७९-८० 05/24/2023 - 16:52
बोलपत्र र शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । ७९-८० 05/24/2023 - 13:52
२०८० साल वैशाख महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 05/22/2023 - 18:47 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० fatwari baisakh.pdf
प्रधानाध्यापक सिफारिस गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन । ७९-८० 05/22/2023 - 13:45
प्राविधिक छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 05/22/2023 - 13:42
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । ७९-८० 05/15/2023 - 14:44
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 05/12/2023 - 16:59
२०७९ साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 04/25/2023 - 13:20 PDF icon fatwari chaitra.pdf
Invitation For Online Bid ७९-८० 04/21/2023 - 13:53
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना । ७९-८० 04/21/2023 - 13:51
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 04/19/2023 - 19:43
Invitation For Online Sealed Quotation ७९-८० 04/18/2023 - 11:07
सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 04/12/2023 - 17:54
संक्षिप्त सूची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 04/07/2023 - 15:40
रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना । ७९-८० 04/07/2023 - 14:35 PDF icon CamScanner 04-07-2023 13.46.pdf
प्राथमिक तहमा पदस्थापना प्रयोजनार्थ विद्यालय छनौटका लागि उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 04/05/2023 - 11:50
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा । ७९-८० 04/02/2023 - 13:47
२०७९ साल फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 03/31/2023 - 10:43 PDF icon fatwai falgun_2.pdf
Invitation For Online Bids ७९-८० 03/30/2023 - 10:42 PDF icon Bids.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र माेटरसाइकल सम्बन्धी सूचना ७९-८० 03/27/2023 - 11:13
नदीजन्य पदार्थकाे उत्खन्न बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ७९-८० 03/27/2023 - 11:09
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुन: चौथो पटक सूचना । ७९-८० 03/23/2023 - 14:03
Invitation for Online Sealed Quotation ७९-८० 03/21/2023 - 18:04 PDF icon Bid.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र विधिबाट गरिने खरिद सम्बन्धी कारवाही रद्द गरिएको सूचना । ७९-८० 03/21/2023 - 16:59
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 03/19/2023 - 17:13
सपना कण्डेल 03/19/2023 - 11:25
साँवरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 03/19/2023 - 11:04
मचेडी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 03/19/2023 - 11:04
कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 03/17/2023 - 13:35
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 03/12/2023 - 17:58 PDF icon सूचना.pdf
रमन खनाल 03/10/2023 - 10:56
स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 02/25/2023 - 09:21
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 02/25/2023 - 09:05
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट गरिने खरिद सम्बन्धी कारवाही रद्द गरिएको सूचना । ७९-८० 02/24/2023 - 11:42
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ७९-८० 02/22/2023 - 18:40
२०७९ साल असार महिनाको खर्चको फाँट बारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:53 PDF icon kharch fatbari.pdf
२०७९ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:52 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० खर्चको फाटवारी मंसिर.pdf
२०७९ साल पौष महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:50 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० poush fatwari.pdf
२०७९ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:49 PDF icon फाटवारी माघ 2079.80.pdf
योजना प्रक्रियाको लागि चाहिने निवेदनहरु ७९-८० 02/21/2023 - 14:40 PDF icon प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा, PDF icon लागत अनुमान तयार गरी पाउँ, PDF icon सम्झौता गरी पाउँ, PDF icon खाता संचालन सम्बन्धमा, PDF icon सम्झौताको लागि वडा कार्यालयको निवेदन, PDF icon भुक्तानी गरिदिनुहुन, PDF icon सार्वजनिक सुनुवाइ र खर्च सार्वजनिकको नमूना.pdf
स्थायी कर्मचारीका लागि का.स.मु फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:21 PDF icon स्थायी का.स.मु.pdf
जन्मको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:16 PDF icon जन्मको सूचना फारम.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:11 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम ७८/७९ 02/21/2023 - 14:07 PDF icon बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेद सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:03 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद सूचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 13:57 PDF icon विवाहको सूचना फारम.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कासमु ७९-८० 02/21/2023 - 13:52 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कासमु.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७९-८० 02/21/2023 - 13:50 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा नयाँको लागि निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:40 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नयाँको लागि निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:34 PDF icon अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदन.pdf
नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:26 PDF icon नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:23 PDF icon नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन.pdf
दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:19 PDF icon दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
जन्म मिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निेवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:15 PDF icon जन्म मिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निेवेदन.pdf
जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निेवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 10:07 PDF icon जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निेवेदन.pdf
घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 10:03 PDF icon घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:58 PDF icon खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:54 PDF icon उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु ७९-८० 02/21/2023 - 09:47 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिपाउन पेश गरिने निवेदन(अन्य), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरणका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि निवेदन.pdf
सूची दर्ता निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:16 PDF icon सुची-दर्ता-निवेदन.pdf
आवेदन फारम ७९-८० 02/21/2023 - 09:14 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
क्याटलग/ब्राेसर सपिङ्ग विधिबाट खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ७९-८० 02/17/2023 - 15:07
माेटरसाइकल खरिदकाे लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ७९-८० 02/16/2023 - 10:38 PDF icon सुचना १.pdf
माेटरसाइकल खरिदकाे लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ७९-८० 02/15/2023 - 18:32 PDF icon Baudikali add4.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको निवेदन दिने बारे सूचना । ७९-८० 02/12/2023 - 18:52 PDF icon 1646030702-बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf
Amendment for Online Sealed Quotation ७९-८० 02/10/2023 - 12:27
संक्षिप्त सूची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे । ७९-८० 02/09/2023 - 17:48
नदिजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 02/09/2023 - 17:02 PDF icon खोला ठेक्का 1 - Copy.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:43 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका,२०७९.pdf
Invitation for Online Sealed Quotations ७९-८० 02/08/2023 - 17:13
मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 02/08/2023 - 16:34 PDF icon CCF_000085.pdf
नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 02/03/2023 - 12:54
नवौं गाउँसभाबाट स्वीकृत थप आयोजना । ७९-८० 02/03/2023 - 10:40 PDF icon नवौं गाउँसभाबाट स्वीकृत थप आयोजना.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 13:53 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन २०७९.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 13:25 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 13:08 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 11:35 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी पुन: तेस्रो पटक सूचना । ७९-८० 01/31/2023 - 15:48
स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 01/29/2023 - 12:45
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 01/29/2023 - 10:37
आ.व. २०७८/०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको संख्या विवरण । ७९-८० 01/25/2023 - 12:25 PDF icon सा.सु.pdf
मिलन माली 01/25/2023 - 11:40
राहुल श्रेष्ठ 01/25/2023 - 11:31
शान्ती चौधरी 01/25/2023 - 11:28
ज्ञान प्रसाद शर्मा 01/25/2023 - 11:27
सुर्यवंशी मगर 01/25/2023 - 11:20
शरद न्यौपाने 01/25/2023 - 09:58
श्रृजन श्रेष्ठ 01/25/2023 - 09:54
समिक्षा प्रतिवदनहरु ७८/७९ 01/08/2023 - 09:46 PDF icon 4.2.4.2.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण ७८/७९ 01/06/2023 - 15:20 PDF icon 63b7d3fb44946.pdf
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 01/05/2023 - 17:32
बौदीकाली गाउँपालिकाको बौदीखोलाको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सार्वजनिक सूचना । ७९-८० 12/27/2022 - 11:27
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ७९-८० 12/26/2022 - 18:15
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ७९-८० 12/23/2022 - 18:17
एम.आई.एस. अपरेटर पदको लागि संक्षिप्त सूची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे । ७९-८० 12/21/2022 - 15:55
विनोद वि.क. 12/21/2022 - 11:58
सुबास सापकोटा 12/21/2022 - 11:21
संक्षिप्त सूची र परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे । ७९-८० 12/20/2022 - 18:12
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुन: दोस्रो पटक सूचना । ७९-८० 12/20/2022 - 11:27
विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ गठन सम्बन्धमा । ७९-८० 12/19/2022 - 12:14
मिति २०७९/०९/०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना । ७९-८० 12/18/2022 - 11:25
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक निजि क्षेत्र/गैर सरकारी संघ/संस्थाका लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना । ७९-८० 12/15/2022 - 11:06 PDF icon Baudikali VDC_2.pdf
सुमित्रा जि.सी. 12/13/2022 - 11:22
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 12/12/2022 - 16:51
बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवन आज मिती २०७९/०८/२३ गतेका दिन बिहान १० बजेर २५ मिनेटको शुभ साइतमा गाउँपालिका अध्यक्षले शिलान्यास गर्नुभयो । ७९-८० 12/09/2022 - 13:15
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 12/05/2022 - 14:19
बौदीकाली गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:17 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 11/30/2022 - 14:03
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा । ७९-८० 11/30/2022 - 10:30 PDF icon पोषण.pdf
संगिता पन्थी 11/24/2022 - 16:26
कृष्ण प्रसाद दाहाल 11/24/2022 - 16:23
बौदीकाली गाउँपालिकाको योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 12:56 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 12:34 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 12:21 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 11:36 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाकोसडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७९.pdf
बौंदीकाली गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 10:42 PDF icon बौंदीकाली गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 11/24/2022 - 10:08 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 20:14 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 19:57 PDF icon विषयगत समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 19:47 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 19:34 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको निःशुल्क रक्त संचार सेवा कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 17:27 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाकव निःशुल्क रक्त संचार सेवा कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 17:18 PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 17:11 PDF icon बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाकोबजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 16:32 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/11/2022 - 16:23 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/09/2022 - 13:45 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको घरबहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/09/2022 - 13:28 PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९-८० 11/09/2022 - 12:49 PDF icon गाउँपालिकाको खरिद नियमावली २०७९.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/09/2022 - 12:48 PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 11/09/2022 - 12:45 PDF icon अनुगमन समितको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको नामावली सम्बन्धमा ७९-८० 11/09/2022 - 12:21 PDF icon कर्मचारी विवरण.pdf, PDF icon फाइनल.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 11/04/2022 - 13:21 PDF icon प्राविधिक शिक्षा.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2079 ७९-८० 11/04/2022 - 11:34 PDF icon प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2079.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 11/03/2022 - 15:07
बौदीकाली गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 16:59 PDF icon बौदीकाली गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 16:57 PDF icon ११. बौदीकाली गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 16:56 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका ७९-८० 11/02/2022 - 16:55 PDF icon १५. बौदीकाली गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 16:54 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७९.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका ७९-८० 11/02/2022 - 15:41 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाकोकार्य सञ्चालन निर्देशिका.pdf
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 10/13/2022 - 11:02 PDF icon CCF_000054.pdf, PDF icon स्थानीय तहवृद्धि फाराम-स्वास्थ्य तर्फ.pdf, PDF icon स्थानीय तहवृद्धि स्वास्थ्य सेवा बाहेकको फाराम.pdf, PDF icon स्थानीय दरबन्दी सहित तहवृद्धि कायम हुने फाराम.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाबाट कर तथा गैरकरराजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ७९-८० 10/11/2022 - 14:01 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाबाट कर तथा गैरकरराजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 14:01 PDF icon बौंदीकाली गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रहरीको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी ऐन, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 14:00 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रहरीको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी ऐन, २०७८.pdf
बौंदीकाली गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 13:59 PDF icon बौंदीकाली गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 13:58 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 13:56 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
औद्योगिक ब्यबसाय ऐन, २०७८ ७९-८० 10/11/2022 - 13:55 PDF icon बौदीकाली गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, 207८.pdf
लेखापरीक्षकको आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 10/11/2022 - 11:12
योजना किताब ७९-८० 09/29/2022 - 18:15 PDF icon योजना खाता.pdf
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका । ७९-८० 09/25/2022 - 13:46 PDF icon 4bdf63cf5609434597327629b3011e96.pdf
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 09/23/2022 - 17:01 PDF icon दररेट.pdf
बौदीकाली गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 16:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९.pdf
बौदीकाली गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 16:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन),नियमावली, २०७९.pdf
राष्ट्रिय भूमि आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 09/17/2022 - 12:57
लेखा अधिकृत श्री नारायण ढकाल, इन्जिनियर श्री निरज कुमार क्षेत्री र कम्प्युटर अपरेटर श्री भिमराज गौतम सरहरुको फेरी भेटौला (विदाई) कार्यक्रमको तस्विरहरु । ७९-८० 09/16/2022 - 15:57
बौदीकाली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित सावँरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको समुद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७९/०५/३१ गते सम्पन्न भएको छ । ७९-८० 09/16/2022 - 15:47
बौदीकाली गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित मचेडीमा मचेडी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको समुद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७९/०५/२९ गते सम्पन्न भएको छ । ७९-८० 09/15/2022 - 10:13
लेख बहादुर बस्नेत 09/12/2022 - 18:04
बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री लेख बहादुर बस्नेतज्यू को स्वागत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा बौदीकाली गाउँपालिका परिवार । ७९-८० 09/12/2022 - 17:58
यस बौदीकाली गाउँपालिकाका आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रदिपचन्द्र सुवेदी सर र इन्जिनियर श्री राम अधिकारी सरको फेरी भेटौंला (बिदाई) कार्यक्रमको केही तस्विरहरु । ७९-८० 09/04/2022 - 10:57
परीक्षा स्थगित भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 09/01/2022 - 10:47
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन एवं परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 08/24/2022 - 13:06
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि ३० (तीस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउमा सात दिनभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको अत्यन्त जरुरी सुचना ७९-८० 08/21/2022 - 10:17 PDF icon निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाउनेका स्पष्टीकरण सूचना.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा । ७९-८० 08/07/2022 - 17:01
प्रभाकर साह 07/31/2022 - 17:10
तपराज साउद 07/31/2022 - 17:07
अशोक कुमार यादव 07/31/2022 - 17:05
बविता बस्नेत 07/31/2022 - 17:03
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 07/31/2022 - 12:49
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 07/19/2022 - 11:40 PDF icon सामाजिक सुरक्षा-signed.pdf
भुपेन्द्र वि.क. 07/01/2022 - 10:22
जीवन ओली 06/30/2022 - 13:02
नरेश बहादुर बुढा 06/30/2022 - 11:48
अशोक कुमार चौरसिया 06/30/2022 - 11:47
सुदर्शन ढुङ्गाना 06/30/2022 - 11:29
अम्विका ज्ञवाली 06/30/2022 - 11:26
मनोज श्रेष्ठ 06/30/2022 - 11:25
केशवराज शर्मा 06/30/2022 - 11:24
चन्दन कुमार मण्डल 06/30/2022 - 11:23
बसन्त कुमार यादव 06/30/2022 - 11:22
दिव्या ज्यू ठकुरी 06/30/2022 - 11:02
संगीता परियार 06/29/2022 - 13:43
उजेली झेंडी मगर 06/29/2022 - 13:42
कृष्ण प्रसाद मास्की मगर 06/29/2022 - 13:41
कर्ण बहादुर रिसिमी मगर 06/29/2022 - 13:40
इन माया नेपाली 06/29/2022 - 13:39
देव बहादुर लुन्गेली मगर 06/29/2022 - 13:36
तिल बहादुर राना मगर 06/29/2022 - 13:34
एलिसा परियार दर्जी 06/29/2022 - 13:33
पुनिसरा फाल मगर 06/29/2022 - 13:31
चुन बहादुर विरकट्टा 06/29/2022 - 13:30
इन्द्र बहादुर फाल मगर 06/29/2022 - 13:29
टोपलाल रुचाल 06/29/2022 - 13:28
रुपा सुनार 06/29/2022 - 13:27
टिकामाया सार्की 06/29/2022 - 13:26
देउमाया रुचाल 06/29/2022 - 13:25
कुल बहादुर ठाडा मगर 06/29/2022 - 13:24
अन्त बहादुर घर्ती 06/29/2022 - 13:22
ज्ञानिसरा वि.क. 06/29/2022 - 13:19
तेजमाया इस्माली गाहा मगर 06/29/2022 - 13:18
बुद्धिराज श्रेष्ठ 06/29/2022 - 13:17
पदम बहादुर वि.क. 06/29/2022 - 13:16
सोममाया सार्की 06/29/2022 - 13:15
खुम माया मल्ल ठकुरी 06/29/2022 - 13:13
रविन्द्र राज कण्डेल 06/29/2022 - 13:11
डिल बहादुर सार्की 06/29/2022 - 13:10
खुम कुमार सारु 06/29/2022 - 12:52
खिम बहादुर थापा खरु मगर 06/29/2022 - 12:51
मन बहादुर सारु 06/29/2022 - 12:50
तेज बहादुर थापा 06/29/2022 - 12:48
श्याम सुन्दर श्रेष्ठ 06/29/2022 - 12:46
अनिल थापा मगर 06/29/2022 - 12:44
आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट ७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf
आ.व. २०७९/०८० को लागि प्रक्षेपित विवरण । ७८/७९ 06/23/2022 - 12:36 PDF icon 2.1.2.1_11zon.pdf
बौदीकाली गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७९/०२/१९ गतेको बैठकको मुख्य मुख्य निर्णयहरु ७८/७९ 06/06/2022 - 17:27
नेम बहादुर थापा 05/26/2022 - 17:19
याम बहादुर थापा ठाडा 05/26/2022 - 17:17
बाल प्रसाद ठाडा 05/26/2022 - 17:14
टोलनाथ कण्डेल 05/26/2022 - 17:08
मायादेवी श्रेष्ठ 05/26/2022 - 17:05
दुर्गा बहादुर राना 05/26/2022 - 17:02
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 04/21/2022 - 13:33
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 04/18/2022 - 12:49
कोटेसन आव्हान गरिएको सूचना । ७८/७९ 04/12/2022 - 16:51
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 04/05/2022 - 15:00
मोहन रिजाल 03/29/2022 - 16:29
हकदाबी सम्बन्धी पैतिस दिने सार्वजनिक सूचना । ७८/७९ 03/29/2022 - 14:14
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७८/७९ 03/29/2022 - 13:23
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे सूचना । ७८/७९ 03/24/2022 - 16:45
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 03/22/2022 - 14:31
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना ७८/७९ 03/17/2022 - 15:23
बिदा सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 03/10/2022 - 13:18
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । ७८/७९ 03/04/2022 - 15:13
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 02/18/2022 - 14:23
सम्झौता गर्न आउने सम्बधी सूचना । ७८/७९ 02/15/2022 - 11:03
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 02/13/2022 - 11:28
प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 02/11/2022 - 15:52
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७८/७९ 02/08/2022 - 11:29 PDF icon a.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राहीहरुको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन बारे । ७८/७९ 02/04/2022 - 13:46 PDF icon CCF_000269.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७८/७९ 01/28/2022 - 11:36
LISA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना ७८/७९ 01/26/2022 - 11:55 PDF icon LISA__.pdf
Invitation for Bids for the Construction of Administrative Building of Baudikali Rural Municipality ७८/७९ 01/26/2022 - 11:05 PDF icon BRM Buliding Notice.pdf, PDF icon Notice News Final.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/25/2022 - 13:59
निरज कुमार क्षेत्री 01/23/2022 - 14:03
नदिजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । ७८/७९ 01/21/2022 - 10:43 PDF icon CCF_000255.pdf
बिदा तथा खोप सम्बन्धमा । ७८/७९ 01/20/2022 - 15:30
दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । ७८/७९ 01/20/2022 - 11:56
शिक्षा शाखाको बिदा सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/12/2022 - 16:14
श्री रुपीकन्या प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-६, नरममा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/11/2022 - 14:38
कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु ७७/७८ 01/10/2022 - 13:31 PDF icon अ.pdf
सिता उप्रेती 01/10/2022 - 12:44
श्री जनता आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-६, नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/09/2022 - 12:26
श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/09/2022 - 12:25
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/07/2022 - 15:44
राम प्रसाद अधिकारी 01/07/2022 - 11:31
शिक्षा शाखाको जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/07/2022 - 11:25
१८ वर्ष माथिका सबै गाउँपालिका बासीहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका तथा कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७८/७९ 01/04/2022 - 15:36
संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे सूचना । ७८/७९ 01/03/2022 - 17:17
Invitation for Bids for the Construction of 6 No. Ward Office ७८/७९ 01/03/2022 - 16:36 PDF icon jpg2pdf_5.pdf
श्री धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालय, बौदिकल१इ मिथुकरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/03/2022 - 12:49
नदिजन्य पदार्थ बिक्रिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/03/2022 - 11:16 PDF icon FINAL.pdf
नारायण ढकाल 01/02/2022 - 17:45
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७८/७९ 01/02/2022 - 10:47 PDF icon CCF_000238.pdf
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/31/2021 - 15:04
बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण ७७/७८ 12/31/2021 - 12:25 PDF icon 2.2.1.1.pdf
बौदीकाली गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/29/2021 - 11:06 PDF icon कृषि सामाग्री.pdf, PDF icon मिनि टिलर.pdf
श्री लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/29/2021 - 10:15
सुपरिवेक्षक र गणक पदको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/26/2021 - 15:43
उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लागि सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/20/2021 - 16:06
सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/20/2021 - 16:04
आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण ७७/७८ 12/20/2021 - 10:42 PDF icon LISA 4.2.1 को १.pdf, PDF icon LISA 4.2.1 को २.pdf
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/20/2021 - 10:08
श्री शारदा मा.वि, बौदीकाली-३, रकुवाको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/08/2021 - 14:11 PDF icon CCF_000192.pdf
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा । ७८/७९ 12/05/2021 - 16:18
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/05/2021 - 09:50
मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७८/७९ 12/02/2021 - 11:29
संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/01/2021 - 12:47
प्रस्तावना पेश गरी कार्यक्रम माग गर्न सबै विद्यालयहरुलाइ जानकारी सम्बन्धमा । ७८/७९ 11/22/2021 - 11:33 PDF icon कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रस्ताव माग.pdf
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 11/16/2021 - 15:53
कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७८/७९ 11/16/2021 - 10:56
कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 11/16/2021 - 10:33
श्री उत्तम बालहित आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-५, बबकको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 11/14/2021 - 15:19
श्री दुर्गा प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-३, रकुवाको कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 11/14/2021 - 11:45
श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 11/14/2021 - 11:41
आ.व. २०७६/७७ को मलेप प्रतिवेदन ७८/७९ 11/11/2021 - 12:44 PDF icon Audit Report.pdf
बौदीकाली गाउँपालिका, पशुपन्छी विकास शाखाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 10/31/2021 - 13:32
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझिलिने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७८/७९ 10/22/2021 - 13:17
लेखा परीक्षणका लागि सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७८/७९ 10/22/2021 - 13:15
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे । ७८/७९ 10/06/2021 - 16:35 PDF icon qq.pdf
श्री जनता आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-६, नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । ७८/७९ 10/05/2021 - 15:20
श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-६, नरममा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 10/05/2021 - 13:55
श्री सिद्धि विद्याश्रम आधारभूत विद्यालय, मिथुकरममा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 09/23/2021 - 15:07
परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७८/७९ 09/21/2021 - 10:23 PDF icon ६. परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी.pdf
श्री नेपाल प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-४ रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । ७८/७९ 09/15/2021 - 13:57
श्री सिद्धि विद्याश्रम आधारभूत विद्यालय, मिथुकरममा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 09/05/2021 - 16:32
अत्यन्त जरुरी सुचना ७८/७९ 08/26/2021 - 14:01 PDF icon AFG.pdf
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf
कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/24/2021 - 13:32
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/24/2021 - 13:24 PDF icon सूचना ब्याज २.pdf, PDF icon कृषि-ऋणमा-ब्याज-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७_2.pdf
सूची दर्ता निवेदन ७८/७९ 08/11/2021 - 11:49 PDF icon सुची-दर्ता-निवेदन.pdf
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/11/2021 - 11:48 PDF icon 1.-Letter-Pad-Baudikali-Nepaliव.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/01/2021 - 16:37 PDF icon २. बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/01/2021 - 16:36 PDF icon १. आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ तथा विनियोजन ऐन, २०७८ (स्थानीय राजपत्र) ७९-८० 07/28/2021 - 13:33 PDF icon १. आर्थिक ऐन, २०७८.pdf, PDF icon २. बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:19
लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:18
जनता आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:15
महाभारत प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:12
बालहित जनता प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:09
चण्डीदेउराली प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:08
उदय प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:07
पञ्चकन्या प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:05
उदय माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:04
उत्तम बालहित आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:03
पदमकन्या प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:03
नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:02
सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:01
लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:00
लोकप्रिय प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:00
महेन्द्रज्योति प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:58
बालकल्याण प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:57
बेलभञ्ज्याङ्ग माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:54
शारदा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:52
दुर्गा प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:51
सिद्ध प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:50
Rising Star English Boarding School 07/01/2021 - 11:50
अकलादेवी प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:49
डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:48
बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 11:47
कालीगण्डकी प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:46
जनता प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:44
धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:40
सिद्धि विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:40
सिद्धि प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:38
दीपज्योति प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:34
बबक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 06/30/2021 - 14:33
नरम स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:32
रुचाङ्ग स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:32
रकुवा स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:31
बालीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 06/30/2021 - 14:30
रकुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 06/30/2021 - 14:28
मिथुकरम स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:24
बौदीकाली गाउँपालिकाको चालु आर्थिक बर्षको बजेट अधिवेशनका केही झलकहरु ७७/७८ 06/25/2021 - 11:50
मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको अनुरोध ७७/७८ 06/17/2021 - 15:16 PDF icon अनुरोध.pdf
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 06/14/2021 - 10:45
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सुचना ७७/७८ 06/07/2021 - 10:07 PDF icon Scan copy of Hospital aasaye.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 06/06/2021 - 11:04
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७७/७८ 05/30/2021 - 11:36
नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा राय सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । ७७/७८ 05/24/2021 - 13:38 PDF icon सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु, PDF icon गैसस, PDF icon राजनीतिक दलहरु
प्रेस विज्ञप्ती ७७/७८ 05/07/2021 - 10:45 PDF icon प्रेस विज्ञप्ती.pdf
परिक्षा स्थगित गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना । ७७/७८ 05/02/2021 - 17:09 PDF icon ५. परिक्षा स्थगित सम्बन्धमा.pdf
कोभिड सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचनाहरु ७७/७८ 04/28/2021 - 17:17
Pop Up ७७/७८ 04/26/2021 - 11:18
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना । ७७/७८ 04/21/2021 - 13:52 PDF icon ४. सँक्षिप्त सुची तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धमा.pdf
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको सूचना । ७७/७८ 04/19/2021 - 10:17
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझिलिने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 04/11/2021 - 14:20
Pop Up ७७/७८ 04/06/2021 - 15:21
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 04/01/2021 - 10:22
BAUD/NCB/Works-1/2077/2078 र BAUD/NCB/Works-2/2077/2078 को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 03/15/2021 - 11:29 PDF icon CCF_000095.pdf
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-1/2077/2078 र ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-2/2077/2078 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ७७/७८ 03/07/2021 - 12:48 PDF icon आशयको सुचना.pdf
Invitation for E-bids ७७/७८ 02/28/2021 - 10:11
लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र ७७/७८ 02/25/2021 - 17:25 PDF icon CCF_000074.pdf
कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 02/25/2021 - 15:26
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/25/2021 - 15:26
श्री बेलभञ्जयाङ् माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-३,रकुवाको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/16/2021 - 10:50
श्री नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/15/2021 - 16:40
सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/15/2021 - 15:05 PDF icon CCF_000070.pdf
COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ७७/७८ 02/15/2021 - 11:54
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँको कोटेशन (दरभाउपत्र) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/14/2021 - 15:21
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । ७७/७८ 02/11/2021 - 16:18
आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना । ७७/७८ 02/07/2021 - 12:38
मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रममा कुनै उजुरी/सूचना/निवेदन नपरेको सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/04/2021 - 17:03
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/28/2021 - 11:21 PDF icon CCF_000059.pdf
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँको तालिम सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/22/2021 - 14:59 PDF icon CCF_000053.pdf
Invitation for Electronic Bids ७७/७८ 01/18/2021 - 10:07
कृषि विकास शाखाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/10/2021 - 13:44
आवधिक योजना तर्जुमाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना, TOR र RFP । ७७/७८ 01/10/2021 - 10:51 PDF icon Suchana TOR RFP.pdf
सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना । ७७/७८ 12/16/2020 - 11:27 PDF icon 1. सुचना.pdf
सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/16/2020 - 10:19
कार्यालय सहयोगी पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:24
स्टाफ नर्स, सहायक पाँचौ पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:23
उद्यम विकास सहजकर्ता, सहायक चौथो पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:19
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लागी आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 12/08/2020 - 11:38 PDF icon all.pdf
आन्तरिक आय तर्फ बोलपत्र आव्हानको सुचना ७७/७८ 12/04/2020 - 14:12 PDF icon १. आय ठेक्काको सुचना कालीगण्डकी २० लाख माथी.pdf
आन्तरिक आय तर्फ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ७७/७८ 12/04/2020 - 13:33 PDF icon २. आय ठेक्काको सुचना कालीगण्डकी २० लाख सम्म.pdf
श्री डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू) मा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 12/01/2020 - 13:41
सँक्षिप्त सुचि र परिक्षा कार्यक्रम बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 11/30/2020 - 16:03
१५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास सम्पन्नः ७७/७८ 11/30/2020 - 14:25
निजि आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण लाभग्राहीहरुलाई पुननिर्माण सम्बन्धी समय सिमाको अत्यन्त जरुरी सूचना । ७७/७८ 11/20/2020 - 12:01
उदय आधारभूत विद्यालय, पुरानो नरम (बौदीकाली-६), नवलपरासी(ब.सु.पू) मा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । ७७/७८ 11/18/2020 - 11:05
मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 11/10/2020 - 11:42 PDF icon २.-विज्ञापन_4.pdf
वरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता र उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 11/10/2020 - 11:40 PDF icon २.-विज्ञापन_5.pdf
बौदीकाली गाउँपालिका अन्तर्गत सबै विद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७७/७८ 11/09/2020 - 14:10 PDF icon CCF_000022(1).pdf
लेखा परीक्षणका लागि सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 11/03/2020 - 11:24
पशु पालक कृषकहरुलाई जै घाँसको बिउ वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 11/02/2020 - 16:12
मिन कुमार श्रेष्ठ 11/02/2020 - 12:16
शंकर तिवारी 11/02/2020 - 11:52
मेघ बहादुर ठाडा 11/02/2020 - 11:45
Pop Up ७७/७८ 10/18/2020 - 15:49
कार्यक्रम संचालनको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 10/06/2020 - 12:20
अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको/उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 10/04/2020 - 16:03
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 09/28/2020 - 16:52 PDF icon सँक्षिप्त सुची तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धमा.pdf
समिक्षा प्रतिवेदनहरु ७९-८० 09/27/2020 - 17:00 PDF icon 4.2.4.2.pdf
क्याटलग शपिङ्ग विधिवाट 4WD चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना र अन्य आवश्यक कागजातहरु ७७/७८ 09/27/2020 - 13:23 PDF icon For Website.pdf
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७७/७८ 09/20/2020 - 14:50
Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:46 PDF icon TOR.pdf
Request for Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:45 PDF icon RFQ.pdf
Notice for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:44
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 09/11/2020 - 10:28
रोमाकान्त पाण्डे 09/10/2020 - 12:01
विनोद खनाल 09/10/2020 - 12:00
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली 09/10/2020 - 11:55
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 09/01/2020 - 10:29
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम ७७/७८ 09/01/2020 - 10:27 PDF icon ३. पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको आवेदनको ढाँचा ७७/७८ 09/01/2020 - 10:26 PDF icon २. फाराम.pdf
पुन: परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/31/2020 - 12:50 PDF icon पुनः परिक्षा मिति तोकिएको ।.pdf
कोभिड १९ को संक्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ७७/७८ 08/30/2020 - 16:49 PDF icon Notice to Upload New.pdf
मैना ओझा 08/28/2020 - 10:39
मिन बहादुर राना 08/28/2020 - 10:38
शालिकराम कण्डेल 08/28/2020 - 10:37
खिम बहादुर सार्की 08/28/2020 - 10:35
लक्ष्मी श्रेष्ठ 08/28/2020 - 10:31
भिमराज गौतम 08/28/2020 - 10:29
वडा नं. १, मिथुकरम 08/27/2020 - 11:26
अर्जुन सुनार 08/26/2020 - 13:56
तिर्थराज चापागाईं 08/26/2020 - 11:02
हार्दिक समवेदना ७७/७८ 08/21/2020 - 16:29
बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 08/17/2020 - 12:18
परीक्षा स्थगित भएको बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७७/७८ 08/17/2020 - 12:01
परिक्षा मिति तोकिएको बारे । ७७/७८ 08/16/2020 - 14:26 PDF icon परीक्षा मिति तोकिएको बारे.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन ७७/७८ 08/06/2020 - 15:16
बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf
कृषि तथा पशु फर्म/समूह नविकरण सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 07/28/2020 - 12:08
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
व्यवसाय नवीकरण सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७७/७८ 07/27/2020 - 13:03
आवेदन फाराम ७७/७८ 07/27/2020 - 13:00 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
करार सेवा लिने सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 07/27/2020 - 12:56 PDF icon सेवा करारमा लिने सुचना.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नबिकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७६/७७ 07/02/2020 - 15:52
लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे । ७६/७७ 05/22/2020 - 13:14 PDF icon All.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७६/७७ 05/22/2020 - 13:13 PDF icon NGO.INGO_.pdf
कोभिड १९ को रोकथाम तथा प्रतिकार्य र नियन्त्रणको लागि गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/०२/०७ गतेको बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 05/21/2020 - 10:17 PDF icon Covid 19.pdf
कोभिड १९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागी बौदीकाली गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ब्यक्ति/सँस्थाहरुको मिति २०७७।०१।१८ गते सम्मको विवरण ७६/७७ 04/30/2020 - 14:18 PDF icon आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा सँस्थाहरु, PDF icon बस्तुगत सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु, PDF icon जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट प्राप्त, PDF icon स्वास्थ्य कार्यालयवाट प्राप्त
दोश्रो चरणमा राहत पाउने ब्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 04/21/2020 - 11:24 PDF icon छुट लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 04/15/2020 - 14:03
नयाँ बर्ष २०७७ सालको हार्दिक मँगलमय शुभकामना ७६/७७ 04/12/2020 - 15:59 PDF icon नयाँ बर्षको शुभकामना.pdf
राहत पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 04/07/2020 - 14:25 PDF icon राहत पाउनेहरुको website.pdf
पुन सुचनाः दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७६/७७ 04/05/2020 - 10:38 PDF icon पुन सुचना.pdf
दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७६/७७ 04/04/2020 - 13:10 PDF icon दररेट माग.pdf, PDF icon Quotation.pdf
कोरोना भाइरस डिजिज (COVID-19) संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरुमा अनुरोध । ७६/७७ 03/22/2020 - 11:14
खानेपानीआयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 03/22/2020 - 10:20
Pop Up ७६/७७ 03/19/2020 - 14:26
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै निवेदनको ढांचा पनि संलग्न गरिएको छ । ७६/७७ 03/19/2020 - 10:39
कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 03/18/2020 - 17:31
२०७६ चैत्र ०९ गते विश्व पानी दिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 03/17/2020 - 16:09
जनचेतना तथा आवश्यक पूर्व तयारी सम्बन्धि जानकारी । ७६/७७ 03/16/2020 - 15:28
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । ७६/७७ 03/16/2020 - 12:13
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/WORKS-3/2076/2077 ७६/७७ 03/15/2020 - 15:49
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/TB-1/2076/2077 ७६/७७ 03/15/2020 - 15:48
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 02/17/2020 - 17:39
बौदीकाली गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरु संचालन हुने सम्बन्धमा ७६/७७ 02/02/2020 - 15:23
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री विनोद खनाल सरको विदाई कार्यक्रम ७६/७७ 01/23/2020 - 11:18
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना २०७६/१०/०७ ७६/७७ 01/21/2020 - 17:39
सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/10/2020 - 13:26
सव इन्जिनियर पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/07/2020 - 19:36
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/07/2020 - 14:53
(E Bidding) ई विडिङ्ग सम्बन्धि सुचना ।।। ७६/७७ 01/03/2020 - 11:05
नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 01/01/2020 - 12:47 PDF icon CCF_000012(1).pdf
बाौदीकाली गाउँपालिकाको विद्यालय अनुमति सम्बन्धि सुचना ७६/७७ 01/01/2020 - 12:29
E-bidding सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/25/2019 - 15:03
२०७६/०९/०१ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 12/23/2019 - 13:17 PDF icon CCF_000051.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/19/2019 - 11:07
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना २०७६/०८/३० ७६/७७ 12/16/2019 - 16:09
अक्षरयात्रा कार्यक्रम २०७६ सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/05/2019 - 15:31
दरभाउ पत्र स्वीकृती गर्ने अाशयकाे सुचना ७६/७७ 12/04/2019 - 10:06
विषय विशिषज्ञ सुचिकरणकाे सुचना ७६/७७ 12/03/2019 - 11:41
बौदीकाली गाउँपालिका भित्रका सामुदायीक विधालयहरुको आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लेखा परिक्षणको लागि इच्छुक दर्ता वाला लेखा परिक्षणहरुकाे आवेदन सम्बन्धि सुचना ।। ७६/७७ 11/29/2019 - 12:19
ल्याब असिस्टेन्टको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/25/2019 - 17:36
सवारी साधन खरीद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना ७६/७७ 11/20/2019 - 15:34
ल्याब असिस्टेन्ट पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/19/2019 - 10:52
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/13/2019 - 17:42
ह्युम पाईप तथा खानेपानी पाईप सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ७६/७७ 11/05/2019 - 10:38
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/04/2019 - 11:48
सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:41
डेढगाउँ मा.वि. , बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:35
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ 10/18/2019 - 14:49
नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) संकलनको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/17/2019 - 10:58
बौदीकाली गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 10/16/2019 - 11:51
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:05 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कर तथा शुल्क ७६/७७ 10/14/2019 - 11:01 PDF icon कर तथा शुल्क २०७६-०७७.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७६/७७ 10/14/2019 - 10:47
नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६/०७७ ७६/७७ 10/14/2019 - 10:43 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-०७७.pdf
Pop Up ७६/७७ 10/04/2019 - 12:28
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन ७६/७७ 10/03/2019 - 15:07
सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 09/16/2019 - 11:20
गाउँ सभा २०७६-०३-३१ ७६/७७ 07/30/2019 - 14:19
सार्वजनिक सुनुवाई २०७६-०४-०५ ७६/७७ 07/30/2019 - 14:11
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण (जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई) को अत्यन्त जरुरी सूचना ७५/७६ 06/14/2019 - 15:42
२०७६/०२/३० गते बौदीकाली गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयहरु ७५/७६ 06/14/2019 - 10:26 PDF icon CCF_000021.pdf