FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:41
डेढगाउँ मा.वि. , बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:35
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ 10/18/2019 - 14:49
नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) संकलनको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/17/2019 - 10:58
बौदीकाली गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 10/16/2019 - 11:51
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:05 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कर तथा शुल्क ७६/७७ 10/14/2019 - 11:01 PDF icon कर तथा शुल्क २०७६-०७७.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७६/७७ 10/14/2019 - 10:47
नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६/०७७ ७६/७७ 10/14/2019 - 10:43 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-०७७.pdf

Pages