FAQs Complain Problems

Flash News

श्री नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

श्री नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: