FAQs Complain Problems

Flash News

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८०/०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ थप गरिएका योजनाहरु र संशोधन गरिएका योजनाहरु

८०-८१ 01/24/2024 - 11:50 PDF icon थप नयाँ योजना २०८०-०९-२८.pdf, PDF icon संशोधित योजना २०८०-०९-२८.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

८०-८१ 11/08/2023 - 12:12 PDF icon Baudikali books_compressed.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को रातो किताब

८०-८१ 08/15/2023 - 14:23 PDF icon रातो किताब.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु

८०-८१ 08/15/2023 - 13:53 PDF icon कार्यक्रम अनुसार योजना.pdf

आ.व. २०७९/०८० को आय व्ययको विवरण

७९-८० 07/16/2023 - 04:05 PDF icon 65814ca7123cf.pdf

आ. व २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/१० गते गाउँसभामा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 06/26/2023 - 12:43 PDF icon 485303d87ebc4ae4b8200353d1c2027b.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/०७ गते गाउँसभाद्वारा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 06/26/2023 - 12:20 PDF icon नीति.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मिति २०८०/०३/०४ गते पेश भएको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 06/20/2023 - 10:04 PDF icon नीति.pdf

नवौं गाउँसभाबाट स्वीकृत थप आयोजना ।

७९-८० 02/03/2023 - 10:40 PDF icon नवौं गाउँसभाबाट स्वीकृत थप आयोजना.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण

७८/७९ 01/06/2023 - 15:20 PDF icon 63b7d3fb44946.pdf

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका ।

७९-८० 09/25/2022 - 13:46 PDF icon 4bdf63cf5609434597327629b3011e96.pdf

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण

७७/७८ 12/20/2021 - 10:42 PDF icon LISA 4.2.1 को १.pdf, PDF icon LISA 4.2.1 को २.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf

आर्थिक ऐन २०७७

७७/७८ 07/27/2020 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६/०७७

७६/७७ 10/14/2019 - 10:43 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-०७७.pdf

निति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७५

७५/७६ 09/01/2018 - 11:32 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७५,,०७६ बौदीकाली गाउँपालिका.pdf