FAQs Complain Problems

Flash News

उदय आधारभूत विद्यालय, पुरानो नरम (बौदीकाली-६), नवलपरासी(ब.सु.पू) मा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ।

उदय आधारभूत विद्यालय, पुरानो नरम (बौदीकाली-६), नवलपरासी(ब.सु.पू) मा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष: