FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दररेट उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ । Email वाट पठाउनको लागी baudikalimun@gmail.com, थप जानकारी चाहिएमा 9857046264

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/WORKS-3/2076/2077

बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना  BAUD/NCB/WORKS-3/2076/2077 

सूचना प्रकाशन मिति २०७६/१२/०२

बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/TB-1/2076/2077

बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना  BAUD/NCB/TB-1/2076/2077 

प्रकाशन मिति २०७६/१२/०२

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

विषय विशिषज्ञ सुचिकरणकाे सुचना

विषय विशिषज्ञ सुचिकरणकाे सुचना 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन

सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धि सूचना

नागरिक दैनिक nagariknews.com मा प्रकाशित सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धि सूचना अनुसार सवारी उत्पादक कम्पनि वा सो को आधिकारिक निर्यातकर्ता वा आधिकारिक बिक्रेताहरुमा यो सूचना जानकारी गराउंदछौँ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन फारम यसै साथ राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन फारम यसै साथ राखिएको छ । सबै बेरोजगारी व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

नक्सा पासका लागि आवश्यक कागजात

पुरानो घरको अभिलेखीकरण/ नयाँ घर निर्माणका लागि नक्सा पास सम्बन्धी सूचना

व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु

व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु तथा निवेदन यस सूचनामा प्रकाशित गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना

बौदीकाली गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षणका लागि गरिएको निर्णय सम्बन्धी सात दिन भित्र बौदीकाली गाउँपालिकामा पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

बौदीकाली गाउँपालिकाबाट मिति २०७५/०४/०२ र १३ गते प्रकाशित गरिएको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनका लागि परीक्षाको किसिम, मिति, समय र स्थान  सम्बन्धमा यो सूचना जारी गरिंदै छ।