FAQs Complain Problems

Flash News

परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

बौदीकाली गाउँपालिकाबाट मिति २०७५/०४/०२ र १३ गते प्रकाशित गरिएको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनका लागि परीक्षाको किसिम, मिति, समय र स्थान  सम्बन्धमा यो सूचना जारी गरिंदै छ।

 

 

आर्थिक वर्ष: