FAQs Complain Problems

Flash News

बौदीकाली गाउँपालिका, पशुपन्छी विकास शाखाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिका, पशुपन्छी विकास शाखाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: