FAQs Complain Problems

Flash News

बौदीकाली गाउँपालिका भित्रका सामुदायीक विधालयहरुको आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लेखा परिक्षणको लागि इच्छुक दर्ता वाला लेखा परिक्षणहरुकाे आवेदन सम्बन्धि सुचना ।।

बौदीकाली गाउँपालिका भित्रका सामुदायीक विधालयहरुको आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लेखा परिक्षणको लागि इच्छुक दर्ता वाला लेखा परिक्षणहरुकाे आवेदन सम्बन्धि सुचना ।।

आर्थिक वर्ष: