FAQs Complain Problems

Flash News

दोश्रो चरणमा राहत पाउने ब्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।

दोश्रो चरणमा राहत पाउने ब्यक्तिहरुको विवरण यसै साथ सार्वजनिक गरिएको छ । कसैको छुट भएको वा गैरलाभग्राही समावेश भएको पाईएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: