FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नबिकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नबिकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे ।

लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे ।

दस्तावेज: 

बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages