FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

सव इन्जिनियर पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना

सव इन्जिनियर पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना ।

नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बाौदीकाली गाउँपालिकाको विद्यालय अनुमति सम्बन्धि सुचना

बाौदीकाली गाउँपालिकाको विद्यालय अनुमति सम्बन्धि सुचना

Pages