FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

डेढगाउँ मा.वि. , बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

डेढगाउँ मा.वि. , बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

बौदीकाली गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages