FAQs Complain Problems

Flash News

सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: