FAQs Complain Problems

Flash News

प्राथमिक तहमा पदस्थापना प्रयोजनार्थ विद्यालय छनौटका लागि उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्राथमिक तहमा पदस्थापना प्रयोजनार्थ विद्यालय छनौटका लागि उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: