FAQs Complain Problems

Flash News

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
२०७९ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:49 PDF icon फाटवारी माघ 2079.80.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ साल पौष महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:50 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० poush fatwari.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:52 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० खर्चको फाटवारी मंसिर.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ साल असार महिनाको खर्चको फाँट बारी ७९-८० 02/22/2023 - 10:53 PDF icon kharch fatbari.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ साल फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 03/31/2023 - 10:43 PDF icon fatwai falgun_2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 04/25/2023 - 13:20 PDF icon fatwari chaitra.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० साल वैशाख महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० 05/22/2023 - 18:47 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० fatwari baisakh.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन