FAQs Complain Problems

Flash News

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना किताब

७९-८० 09/29/2022 - 18:15 PDF icon योजना खाता.pdf

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 10/14/2019 - 10:47

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 09/27/2018 - 13:22 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७५,,०७६ बौदीकाली गाउँपालिका.pdf