FAQs Complain Problems

Flash News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुन सुचनाः दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दस्तावेज: 

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दररेट उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ । Email वाट पठाउनको लागी baudikalimun@gmail.com, थप जानकारी चाहिएमा 9857046264

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

(E Bidding) ई विडिङ्ग सम्बन्धि सुचना ।।।

(E Bidding) ई विडिङ्ग सम्बन्धि सुचना ।।।

Pages