FAQs Complain Problems

Flash News

लेखा अधिकृत श्री शरद न्यौपाने, शिक्षा अधिकृत श्री राम प्रसाद अधिकारी र लेखापाल श्री रमन खनाल सरहरूको बिदाई (फेरी भेटौँला) कार्यक्रम तथा खा.पा.स.टे. श्री सुन्दर ओझा सरको स्वागत कार्यक्रम।