FAQs Complain Problems

Flash News

बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री लेख बहादुर बस्नेतज्यू को स्वागत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा बौदीकाली गाउँपालिका परिवार ।