FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम संचालनको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

कार्यक्रम संचालनको आवेदन पेश  गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको/उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

यस कार्यालयको विज्ञापन नं.

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

श्री लोकप्रिय प्रा.वि., बौदिकाली-४ रुचाङ्गमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना

श्री लोकप्रिय प्रा.वि., बौदिकाली-४ रुचाङ्गमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना

Pages