FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

कृषि विकास शाखाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि विकास शाखाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

आवधिक योजना तर्जुमाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना, TOR र RFP ।

आवधिक योजना तर्जुमाको  लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना, TOR र RFP ।

दस्तावेज: 

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना

सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना ।

Pages