FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना तथा समाचार

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

बौदीकाली गाउँपालिकाको अनुरोध

दस्तावेज: 

ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages