FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७८/०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको संख्या विवरण ।

दस्तावेज: 

समिक्षा प्रतिवदनहरु

दस्तावेज: 

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको बौदीखोलाको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सार्वजनिक सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको बौदीखोलाको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सार्वजनिक सूचना ।