FAQs Complain Problems

Flash News

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण

७७/७८ 12/20/2021 - 10:42 PDF icon LISA 4.2.1 को १.pdf, PDF icon LISA 4.2.1 को २.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf

आर्थिक ऐन २०७७

७७/७८ 07/27/2020 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६/०७७

७६/७७ 10/14/2019 - 10:43 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-०७७.pdf

निति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७५

७५/७६ 09/01/2018 - 11:32 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७५,,०७६ बौदीकाली गाउँपालिका.pdf