FAQs Complain Problems

Flash News

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७८/७९ 09/21/2021 - 10:23 PDF icon ६. परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी.pdf
श्री नेपाल प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-४ रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । ७८/७९ 09/15/2021 - 13:57
श्री सिद्धि विद्याश्रम आधारभूत विद्यालय, मिथुकरममा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 09/05/2021 - 16:32
अत्यन्त जरुरी सुचना ७८/७९ 08/26/2021 - 14:01 PDF icon AFG.pdf
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf
कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/24/2021 - 13:32
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/24/2021 - 13:24 PDF icon सूचना ब्याज २.pdf, PDF icon कृषि-ऋणमा-ब्याज-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७_2.pdf
सूची दर्ता निवेदन ७८/७९ 08/11/2021 - 11:49 PDF icon सुची-दर्ता-निवेदन.pdf
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 08/11/2021 - 11:48 PDF icon 1.-Letter-Pad-Baudikali-Nepaliव.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/01/2021 - 16:37 PDF icon २. बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/01/2021 - 16:36 PDF icon १. आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ तथा विनियोजन ऐन, २०७८ (स्थानीय राजपत्र) ७९-८० 07/28/2021 - 13:33 PDF icon १. आर्थिक ऐन, २०७८.pdf, PDF icon २. बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:19
लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:18
जनता आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:15
महाभारत प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:12
रुपिकन्या प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:11
बालहित जनता प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:09
चण्डीदेउराली प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:08
उदय प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:07
पञ्चकन्या प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:05
उदय आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:04
उत्तम बालहित आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:03
पदमकन्या प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:03
नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:02
सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:01
लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 12:00
लोकप्रिय प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 12:00
महेन्द्रज्योति प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:58
बालकल्याण प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:57
नेपाल प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:55
बेलभञ्ज्याङ्ग माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:54
शारदा आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 11:52
दुर्गा प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:51
सिद्ध प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:50
Rising Star English Boarding School 07/01/2021 - 11:50
Prativa English Boarding School 07/01/2021 - 11:49
डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:48
बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 11:47
कालीगण्डकी प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:46
जनता प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:44
धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:40
सिद्धि विद्याश्रम आधारभूत विद्यालय 07/01/2021 - 11:40
सिद्धि प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:38
कृष्ण गण्डकी प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:37
जनज्योति प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:36
दीपज्योति प्राथमिक विद्यालय 07/01/2021 - 11:34
बबक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 06/30/2021 - 14:33
नरम स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:32
रुचाङ्ग स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:32
रकुवा स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:31
बालीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई 06/30/2021 - 14:30
रकुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 06/30/2021 - 14:28
मिथुकरम स्वास्थ्य चौकी 06/30/2021 - 14:24
बौदीकाली गाउँपालिकाको चालु आर्थिक बर्षको बजेट अधिवेशनका केही झलकहरु ७७/७८ 06/25/2021 - 11:50
मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको अनुरोध ७७/७८ 06/17/2021 - 15:16 PDF icon अनुरोध.pdf
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 06/14/2021 - 10:45
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सुचना ७७/७८ 06/07/2021 - 10:07 PDF icon Scan copy of Hospital aasaye.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 06/06/2021 - 11:04
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७७/७८ 05/30/2021 - 11:36
नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा राय सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । ७७/७८ 05/24/2021 - 13:38 PDF icon सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु, PDF icon गैसस, PDF icon राजनीतिक दलहरु
प्रेस विज्ञप्ती ७७/७८ 05/07/2021 - 10:45 PDF icon प्रेस विज्ञप्ती.pdf
परिक्षा स्थगित गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना । ७७/७८ 05/02/2021 - 17:09 PDF icon ५. परिक्षा स्थगित सम्बन्धमा.pdf
कोभिड सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचनाहरु ७७/७८ 04/28/2021 - 17:17
Pop Up ७७/७८ 04/26/2021 - 11:18
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना । ७७/७८ 04/21/2021 - 13:52 PDF icon ४. सँक्षिप्त सुची तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धमा.pdf
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको सूचना । ७७/७८ 04/19/2021 - 10:17
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझिलिने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 04/11/2021 - 14:20
Pop Up ७७/७८ 04/06/2021 - 15:21
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 04/01/2021 - 10:22
BAUD/NCB/Works-1/2077/2078 र BAUD/NCB/Works-2/2077/2078 को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 03/15/2021 - 11:29 PDF icon CCF_000095.pdf
ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-1/2077/2078 र ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-2/2077/2078 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ७७/७८ 03/07/2021 - 12:48 PDF icon आशयको सुचना.pdf
Invitation for E-bids ७७/७८ 02/28/2021 - 10:11
लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र ७७/७८ 02/25/2021 - 17:25 PDF icon CCF_000074.pdf
कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 02/25/2021 - 15:26
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नवलपरासी (ब.सु.पू) को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/25/2021 - 15:26
श्री बेलभञ्जयाङ् माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-३,रकुवाको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/16/2021 - 10:50
श्री नगरडाँडा माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको कोटेसन (दरभाउपत्र ) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/15/2021 - 16:40
सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/15/2021 - 15:05 PDF icon CCF_000070.pdf
COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ७७/७८ 02/15/2021 - 11:54
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँको कोटेशन (दरभाउपत्र) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/14/2021 - 15:21
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । ७७/७८ 02/11/2021 - 16:18
आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना । ७७/७८ 02/07/2021 - 12:38
मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रममा कुनै उजुरी/सूचना/निवेदन नपरेको सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 02/04/2021 - 17:03
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/28/2021 - 11:21 PDF icon CCF_000059.pdf
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँको तालिम सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/22/2021 - 14:59 PDF icon CCF_000053.pdf
Invitation for Electronic Bids ७७/७८ 01/18/2021 - 10:07
कृषि विकास शाखाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 01/10/2021 - 13:44
आवधिक योजना तर्जुमाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना, TOR र RFP । ७७/७८ 01/10/2021 - 10:51 PDF icon Suchana TOR RFP.pdf
सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना । ७७/७८ 12/16/2020 - 11:27 PDF icon 1. सुचना.pdf
सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/16/2020 - 10:19
कार्यालय सहयोगी पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:24
स्टाफ नर्स, सहायक पाँचौ पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:23
उद्यम विकास सहजकर्ता, सहायक चौथो पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 19:19
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लागी आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 12/08/2020 - 11:38 PDF icon all.pdf
आन्तरिक आय तर्फ बोलपत्र आव्हानको सुचना ७७/७८ 12/04/2020 - 14:12 PDF icon १. आय ठेक्काको सुचना कालीगण्डकी २० लाख माथी.pdf
आन्तरिक आय तर्फ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ७७/७८ 12/04/2020 - 13:33 PDF icon २. आय ठेक्काको सुचना कालीगण्डकी २० लाख सम्म.pdf
श्री डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू) मा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 12/01/2020 - 13:41
सँक्षिप्त सुचि र परिक्षा कार्यक्रम बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 11/30/2020 - 16:03
१५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास सम्पन्नः ७७/७८ 11/30/2020 - 14:25
निजि आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण लाभग्राहीहरुलाई पुननिर्माण सम्बन्धी समय सिमाको अत्यन्त जरुरी सूचना । ७७/७८ 11/20/2020 - 12:01
उदय आधारभूत विद्यालय, पुरानो नरम (बौदीकाली-६), नवलपरासी(ब.सु.पू) मा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । ७७/७८ 11/18/2020 - 11:05
मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 11/10/2020 - 11:42 PDF icon २.-विज्ञापन_4.pdf
वरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता र उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 11/10/2020 - 11:40 PDF icon २.-विज्ञापन_5.pdf
बौदीकाली गाउँपालिका अन्तर्गत सबै विद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७७/७८ 11/09/2020 - 14:10 PDF icon CCF_000022(1).pdf
लेखा परीक्षणका लागि सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 11/03/2020 - 11:24
पशु पालक कृषकहरुलाई जै घाँसको बिउ वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 11/02/2020 - 16:12
मिन कुमार श्रेष्ठ 11/02/2020 - 12:16
शंकर तिवारी 11/02/2020 - 11:52
हरि प्रसाद सिग्देल 11/02/2020 - 11:47
टोपकान्त अधिकारी 11/02/2020 - 11:45
Pop Up ७७/७८ 10/18/2020 - 15:49
कार्यक्रम संचालनको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 10/06/2020 - 12:20
अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको/उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 10/04/2020 - 16:03
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 09/28/2020 - 16:52 PDF icon सँक्षिप्त सुची तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धमा.pdf
श्री लोकप्रिय प्रा.वि., बौदिकाली-४ रुचाङ्गमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 09/27/2020 - 17:00
क्याटलग शपिङ्ग विधिवाट 4WD चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना र अन्य आवश्यक कागजातहरु ७७/७८ 09/27/2020 - 13:23 PDF icon For Website.pdf
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७७/७८ 09/20/2020 - 14:50
Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:46 PDF icon TOR.pdf
Request for Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:45 PDF icon RFQ.pdf
Notice for Digitization Services of Vital Event Registration ७७/७८ 09/11/2020 - 11:44
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 09/11/2020 - 10:28
रोमाकान्त पाण्डे 09/10/2020 - 12:01
विनोद खनाल 09/10/2020 - 12:00
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली 09/10/2020 - 11:55
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 09/01/2020 - 10:29
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम ७७/७८ 09/01/2020 - 10:27 PDF icon ३. पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको आवेदनको ढाँचा ७७/७८ 09/01/2020 - 10:26 PDF icon २. फाराम.pdf
पुन: परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/31/2020 - 12:50 PDF icon पुनः परिक्षा मिति तोकिएको ।.pdf
कोभिड १९ को संक्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ७७/७८ 08/30/2020 - 16:49 PDF icon Notice to Upload New.pdf
मैना ओझा 08/28/2020 - 10:39
मिन बहादुर राना 08/28/2020 - 10:38
शालिकराम कण्डेल 08/28/2020 - 10:37
खिम बहादुर सार्की 08/28/2020 - 10:35
भिम प्रसाद सुबेदी 08/28/2020 - 10:33
लक्ष्मी श्रेष्ठ 08/28/2020 - 10:31
भिमराज गौतम 08/28/2020 - 10:29
मनोज कण्डेल 08/28/2020 - 10:26
वडा नं. १, मिथुकरम 08/27/2020 - 11:26
अर्जुन सुनार 08/26/2020 - 13:56
तिर्थराज चापागाईं 08/26/2020 - 11:02
हार्दिक समवेदना ७७/७८ 08/21/2020 - 16:29
बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना ७७/७८ 08/17/2020 - 12:18
परीक्षा स्थगित भएको बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७७/७८ 08/17/2020 - 12:01
परिक्षा मिति तोकिएको बारे । ७७/७८ 08/16/2020 - 14:26 PDF icon परीक्षा मिति तोकिएको बारे.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन ७७/७८ 08/06/2020 - 15:16
बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf
कृषि तथा पशु फर्म/समूह नविकरण सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 07/28/2020 - 12:08
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
व्यवसाय नवीकरण सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७७/७८ 07/27/2020 - 13:03
आवेदन फाराम ७७/७८ 07/27/2020 - 13:00 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
करार सेवा लिने सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 07/27/2020 - 12:56 PDF icon सेवा करारमा लिने सुचना.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नबिकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७६/७७ 07/02/2020 - 15:52
लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे । ७६/७७ 05/22/2020 - 13:14 PDF icon All.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना । ७६/७७ 05/22/2020 - 13:13 PDF icon NGO.INGO_.pdf
कोभिड १९ को रोकथाम तथा प्रतिकार्य र नियन्त्रणको लागि गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/०२/०७ गतेको बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 05/21/2020 - 10:17 PDF icon Covid 19.pdf
कोभिड १९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागी बौदीकाली गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ब्यक्ति/सँस्थाहरुको मिति २०७७।०१।१८ गते सम्मको विवरण ७६/७७ 04/30/2020 - 14:18 PDF icon आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा सँस्थाहरु, PDF icon बस्तुगत सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु, PDF icon जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट प्राप्त, PDF icon स्वास्थ्य कार्यालयवाट प्राप्त
दोश्रो चरणमा राहत पाउने ब्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 04/21/2020 - 11:24 PDF icon छुट लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 04/15/2020 - 14:03
नयाँ बर्ष २०७७ सालको हार्दिक मँगलमय शुभकामना ७६/७७ 04/12/2020 - 15:59 PDF icon नयाँ बर्षको शुभकामना.pdf
राहत पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 04/07/2020 - 14:25 PDF icon राहत पाउनेहरुको website.pdf
पुन सुचनाः दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७६/७७ 04/05/2020 - 10:38 PDF icon पुन सुचना.pdf
दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ७६/७७ 04/04/2020 - 13:10 PDF icon दररेट माग.pdf, PDF icon Quotation.pdf
कोरोना भाइरस डिजिज (COVID-19) संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरुमा अनुरोध । ७६/७७ 03/22/2020 - 11:14
खानेपानीआयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 03/22/2020 - 10:20
Pop Up ७६/७७ 03/19/2020 - 14:26
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै निवेदनको ढांचा पनि संलग्न गरिएको छ । ७६/७७ 03/19/2020 - 10:39
कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 03/18/2020 - 17:31
२०७६ चैत्र ०९ गते विश्व पानी दिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 03/17/2020 - 16:09
जनचेतना तथा आवश्यक पूर्व तयारी सम्बन्धि जानकारी । ७६/७७ 03/16/2020 - 15:28
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । ७६/७७ 03/16/2020 - 12:13
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/WORKS-3/2076/2077 ७६/७७ 03/15/2020 - 15:49
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना BAUD/NCB/TB-1/2076/2077 ७६/७७ 03/15/2020 - 15:48
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 02/17/2020 - 17:39
बौदीकाली गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरु संचालन हुने सम्बन्धमा ७६/७७ 02/02/2020 - 15:23
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री विनोद खनाल सरको विदाई कार्यक्रम ७६/७७ 01/23/2020 - 11:18
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना २०७६/१०/०७ ७६/७७ 01/21/2020 - 17:39
सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/10/2020 - 13:26
सव इन्जिनियर पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/07/2020 - 19:36
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/07/2020 - 14:53
(E Bidding) ई विडिङ्ग सम्बन्धि सुचना ।।। ७६/७७ 01/03/2020 - 11:05
नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 01/01/2020 - 12:47 PDF icon CCF_000012(1).pdf
बाौदीकाली गाउँपालिकाको विद्यालय अनुमति सम्बन्धि सुचना ७६/७७ 01/01/2020 - 12:29
E-bidding सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/25/2019 - 15:03
२०७६/०९/०१ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 12/23/2019 - 13:17 PDF icon CCF_000051.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/19/2019 - 11:07
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना २०७६/०८/३० ७६/७७ 12/16/2019 - 16:09
अक्षरयात्रा कार्यक्रम २०७६ सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/05/2019 - 15:31
दरभाउ पत्र स्वीकृती गर्ने अाशयकाे सुचना ७६/७७ 12/04/2019 - 10:06
विषय विशिषज्ञ सुचिकरणकाे सुचना ७६/७७ 12/03/2019 - 11:41
बौदीकाली गाउँपालिका भित्रका सामुदायीक विधालयहरुको आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लेखा परिक्षणको लागि इच्छुक दर्ता वाला लेखा परिक्षणहरुकाे आवेदन सम्बन्धि सुचना ।। ७६/७७ 11/29/2019 - 12:19
ल्याब असिस्टेन्टको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/25/2019 - 17:36
सवारी साधन खरीद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना ७६/७७ 11/20/2019 - 15:34
ल्याब असिस्टेन्ट पदको लागि परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/19/2019 - 10:52
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/13/2019 - 17:42
ह्युम पाईप तथा खानेपानी पाईप सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ७६/७७ 11/05/2019 - 10:38
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 11/04/2019 - 11:48
सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:41
डेढगाउँ मा.वि. , बौदीकाली-२, डेढगाउँ, नवलपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/18/2019 - 17:35
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ 10/18/2019 - 14:49
नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) संकलनको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/17/2019 - 10:58
बौदीकाली गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७६/७७ 10/16/2019 - 11:51
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:05 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कर तथा शुल्क ७६/७७ 10/14/2019 - 11:01 PDF icon कर तथा शुल्क २०७६-०७७.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७६/७७ 10/14/2019 - 10:47
नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६/०७७ ७६/७७ 10/14/2019 - 10:43 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-०७७.pdf
Pop Up ७६/७७ 10/04/2019 - 12:28
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन ७६/७७ 10/03/2019 - 15:07
सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 09/16/2019 - 11:20
गाउँ सभा २०७६-०३-३१ ७६/७७ 07/30/2019 - 14:19
सार्वजनिक सुनुवाई २०७६-०४-०५ ७६/७७ 07/30/2019 - 14:11
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण (जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई) को अत्यन्त जरुरी सूचना ७५/७६ 06/14/2019 - 15:42
२०७६/०२/३० गते बौदीकाली गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयहरु ७५/७६ 06/14/2019 - 10:26 PDF icon CCF_000021.pdf
लेखापढी प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धमा ७५/७६ 06/12/2019 - 11:37
मिलन श्रेष्ठ 05/26/2019 - 11:49
राम अधिकारी 05/26/2019 - 11:48
प्रदिपचन्द्र सुबेदी 05/26/2019 - 11:47
हरी अधिकारी 05/26/2019 - 11:39
विजय कण्डेल 05/26/2019 - 11:37
नवलपुर जिल्ला अदालत, कावासोतीद्वारा मिति २०७६/०२/१० गते बौदीकाली गाउँपालिकाको बैठक कक्षमा आयोजना गरिएको न्यायिक संवाद कार्यक्रम (Judicial Outreach Programme) का केहि झलकहरु । ७५/७६ 05/24/2019 - 11:13
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना ७५/७६ 04/24/2019 - 14:48
सूचीकरण सम्बन्धि सूचना ७५/७६ 04/21/2019 - 15:26
कोभिड १९ रोकथामको लागि गाउँपालिकाले चलेको कदम कस्तो छ ? 04/19/2019 - 13:09
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन फारम यसै साथ राखिएको छ । ७५/७६ 04/04/2019 - 10:34 PDF icon ammended_anusuchi.pdf, PDF icon सूचना
पर्फर्मेन्स बोन्ड (Performance Bond) सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 03/29/2019 - 12:59
सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउनुहुन ७५/७६ 03/25/2019 - 12:28
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/24/2019 - 14:53 PDF icon gha bargako nirman.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/24/2019 - 14:53 PDF icon kararma prabidhik karmachari.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/24/2019 - 14:45 PDF icon sthaniya tahako upabhokta samiti gathan.pdf
विनियोजन विधेयक ७५/७६ 03/24/2019 - 14:42 PDF icon biniyojan bidheyak.pdf
आर्थिक विधेयक ७५/७६ 03/24/2019 - 14:40 PDF icon arthik bidheyak.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/24/2019 - 14:40 PDF icon shaniya rajpatra prakashan sambandhi karyabidhi.pdf
आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन विधि ७५/७६ 03/24/2019 - 14:37 PDF icon apatkalin rajpatra.pdf
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना २०७५/१२/०१ ७५/७६ 03/15/2019 - 14:31
गाउँ कार्यपालिकाको कामलाई तपाइँ के भन्नु हुन्छ ? 03/07/2019 - 16:06
वडा नं. ६, नरम 03/07/2019 - 15:32
वडा नं. ५, बबक 03/07/2019 - 15:31
वडा नं. ४, रुचाङ्ग 03/07/2019 - 15:30
वडा नं. ३, रकुवा 03/07/2019 - 15:05
वडा नं. २, डेढगाउँ 03/07/2019 - 15:02
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई ७४/७५ 03/07/2019 - 12:12
मिति २०७५/११/१४ गते अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का रद्द सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 02/26/2019 - 14:48
सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ७५/७६ 02/21/2019 - 16:44
अनुदानमा पशु विकास सेवा कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वानको सूचना ७५/७६ 02/21/2019 - 16:43
मायादेवी श्रेष्ठ 02/17/2019 - 15:26
दुर्गा बहादुर राना 02/17/2019 - 15:17
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना ७५/७६ 02/10/2019 - 10:26
सम्पति विवरण फारम ७५/७६ 01/21/2019 - 14:37 PDF icon सम्पत्ति विवरण_0_0.pdf
समस्या दर्ता 01/10/2019 - 18:14
सुझाव तथा गुनासो 01/10/2019 - 18:14
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को प्रस्तावना माग सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ७५/७६ 01/06/2019 - 15:44
अनुदानमा कृषि/पशुपन्छी कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 01/06/2019 - 15:23 PDF icon CCE_000001.pdf
व्यापार, व्यवसाय दर्ता तथा स्था.ले.नं (PAN) दर्ता सम्बन्धि शिविर कार्यक्रम ७५/७६ 12/22/2018 - 10:56
श्री डेढगाउँ मा.विको भवन निर्माण कार्यको टेण्डर सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 12/18/2018 - 12:46
नक्सा पासका लागि आवश्यक कागजात ७५/७६ 12/18/2018 - 12:06
गाउँपालिका स्तरीय संजाल गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम ७५/७६ 12/18/2018 - 11:54
नायब प्राविधिक सहायक (ना.प्रा.स) पदको लागि निवेदन दिनुभएका उम्मेदवारहरुका सूचना ७५/७६ 11/28/2018 - 11:01
ह्युम पाईप र खानेपानी पाईप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना ७५/७६ 11/25/2018 - 16:58
बौदीकाली गाउँपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ ७५/७६ 11/19/2018 - 11:11 PDF icon वार्षिक प्रतिवेदन २०७४-०७५.pdf
अक्षरयात्रा कार्यक्रम ७५/७६ 11/18/2018 - 12:38
बौदीकाली गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय 11/16/2018 - 13:52
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को समिक्षा, सम्मान तथा विदाई कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 11/11/2018 - 11:25
ह्युम पाइप तथा खानेपानी पाइप सप्लाइ सम्बन्धी शिलबन्धी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना ७५/७६ 11/06/2018 - 11:16
प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता ७५/७६ 11/04/2018 - 13:01
तारा बहादुर पुलामी मगर 10/24/2018 - 12:43
खिम बहादुर गाहा 10/24/2018 - 12:42
मान बहादुर श्रेष्ठ 10/24/2018 - 12:35
राम बहादुर रकीम मगर 10/24/2018 - 12:32
धनलाल सोती मगर 10/24/2018 - 12:31
धनुमाया वि.क 10/24/2018 - 12:31
टोपलाल रुचाल 10/24/2018 - 12:27
लक्ष्मीकान्त पाण्डे 10/24/2018 - 12:26
सुमित्रा वि.क 10/24/2018 - 12:25
रिमा कुमारी पाटा मगर 10/24/2018 - 12:24
अन्त बहादुर घर्ती 10/24/2018 - 12:21
सुदिप श्रेष्ठ 10/24/2018 - 12:20
खड्क बहादुर सारु 10/24/2018 - 12:19
सिद्धिपुर्णी दराई 10/24/2018 - 12:18
अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 10/24/2018 - 12:13
निरमाया बस्याल 10/24/2018 - 12:11
सुकमाया भाट 10/24/2018 - 12:09
विजयादशमी २०७५ सालको हार्दिक मंगलमय सुभकामना ७५/७६ 10/14/2018 - 11:16
जीवजन्तु कर सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 10/08/2018 - 15:51
इच्छुक कृषि सहकारी/कृषि समूह/निजी कृषि फर्मको लागि सूचना ७५/७६ 10/08/2018 - 15:50
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:47
अभिलेखीकरण र नयाँ भवन नक्शा पास सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 10/07/2018 - 12:15
आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 10/07/2018 - 11:55 PDF icon 4x34cc Baudikali Internal Income notice.pdf
लेखा परीक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 10/07/2018 - 11:53 PDF icon 3x9cc Auditor notice final.pdf
आर्थिक पक्ष तथा शिक्षा र रोजगार 09/30/2018 - 13:12
सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता ७५/७६ 09/30/2018 - 10:55
राजस्व सम्भाव्यता तथा प्रक्षेपण अध्ययन ७५/७६ 09/28/2018 - 12:24 PDF icon Revenue Baudhikali-Draft.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको सम्पर्क डायरी ७५/७६ 09/28/2018 - 12:22 PDF icon samparka diary.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र ७५/७६ 09/28/2018 - 12:16 PDF icon Baudikali Rural Municipal Profile_edited.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:46 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
बसाई सराई दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:45 PDF icon बसाई सराई दर्ता फारम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदको दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:38 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता फारम.pdf
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:36 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:34 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
नागरिक वडापत्र गाउँपालिका ७५/७६ 09/27/2018 - 13:29 PDF icon Nagrik wodapatra ga.pa_.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७५/७६ 09/27/2018 - 13:22 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७५,,०७६ बौदीकाली गाउँपालिका.pdf
बौदीकाली गाउँपालिकाको नक्शा ७५/७६ 09/27/2018 - 11:15
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ७५/७६ 09/26/2018 - 15:59
व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु ७५/७६ 09/09/2018 - 12:28 PDF icon व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु.pdf, PDF icon CCF09092018.pdf
सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 09/09/2018 - 12:01
योजना संचालन ७५/७६ 09/09/2018 - 11:18 PDF icon योजना खाता.pdf, PDF icon टिप्पणी र आदेश.pdf, PDF icon चेकलिस्ट.pdf
सम्पर्क डायरी ७५/७६ 09/09/2018 - 11:11 PDF icon samparka diary.pdf
बौदीकाली प्रोफाइल ७५/७६ 09/09/2018 - 11:02 PDF icon Boudikali Rural Municipal Profile_Final.pdf
राजस्व सम्भाव्यता तथा प्रक्षेपण अध्ययन ७५/७६ 09/01/2018 - 15:05 PDF icon राजश्व सम्भाव्यता तथा प्रक्षेपण अध्ययन.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:16 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 09/01/2018 - 13:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि 2074.pdf
सहकारी ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:11 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
शिक्षा ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:10 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:08 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-७६.pdf
कृषि व्यवसाय ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:06 PDF icon कृषि व्यवसाय ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५-७६.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 13:02 PDF icon Sthaniya Swasthya tatha Sarsafai Ain 2074.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 09/01/2018 - 12:58 PDF icon Purbadhar Byawasthapan Ain 2074.pdf
हाजिरी जवाफ, अक्षरयात्रा र खेलकुद सम्बन्धि सूचना ७५/७६ 09/01/2018 - 11:41 PDF icon कार्यक्रम.pdf
निति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७५ ७५/७६ 09/01/2018 - 11:32 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट २०७५,,०७६ बौदीकाली गाउँपालिका.pdf
ई-हाजिरी तथा CC क्यामरा जडान ७५/७६ 08/16/2018 - 12:27
परीक्षाको मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 08/16/2018 - 10:48
शिघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम ७५/७६ 07/27/2018 - 17:18
अपाङ्ग नागरिकलाई राहत तथा सम्मान कार्यक्रम ७५/७६ 07/27/2018 - 16:44
सूची दर्ता सम्बन्धि ७५/७६ 07/20/2018 - 12:39 PDF icon सूची दर्ता.pdf
माछा मार्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाईएको ७५/७६ 07/20/2018 - 12:37 PDF icon माछा सम्बन्धी.pdf
स्थानीय निर्माण व्यवसायी दर्ता ७५/७६ 07/20/2018 - 12:34 PDF icon स्थानीय निर्माण व्यवसायी दर्ता.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र ७५/७६ 07/20/2018 - 12:32 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र.pdf
कर्मचारी आवश्यकता ७५/७६ 07/20/2018 - 12:28 PDF icon कार्यालय सहयोगी.pdf
प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता ७५/७६ 07/20/2018 - 12:24 PDF icon सव-इन्जिनियर.pdf
प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता ७५/७६ 07/20/2018 - 12:19 PDF icon इन्जिनियर-आर्किटेक्ट.pdf
कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कको विवरण ७५/७६ 07/20/2018 - 11:55 PDF icon कर तथा दस्तुर.pdf
तेस्रो गाउँसभा ७४/७५ 07/20/2018 - 11:47
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान ७४/७५ 07/20/2018 - 11:17
उद्घोषण तथा नेतृत्व क्षमता विकास तालिम ७४/७५ 07/06/2018 - 14:01
योजना र बजेट एवं स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धि तालिम ७४/७५ 07/06/2018 - 13:37
कृषक अवलोकन भ्रमण ७४/७५ 07/06/2018 - 13:17
पर्यटकीय स्थल ७४/७५ 07/06/2018 - 12:19
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि सम्बन्धी तालिम ७४/७५ 07/04/2018 - 11:59
आयको विवरण ७५/७६ 06/30/2018 - 12:37 PDF icon आय.pdf
व्ययको विवरण ७५/७६ 06/30/2018 - 12:36 PDF icon व्यय.pdf
नेम बहादुर थापा 06/30/2018 - 12:27
कुलसिंह राना 06/30/2018 - 12:25
मन बहादुर सारु 06/30/2018 - 12:19
यम बहादुर थापा ठाडा 06/30/2018 - 12:13
बाल प्रसाद ठाडा 06/30/2018 - 12:11
टोलनाथ कंडेल 06/30/2018 - 12:06
नागरिक वडापत्र वडा स्तरीय ७४/७५ 06/30/2018 - 11:56 PDF icon नागरिक वडापत्र१.pdf
आर्थिक पक्ष तथा शिक्षा र रोजगार 06/25/2018 - 14:34
सामाजिक, संस्कृतिक र रितिरिवाज 06/25/2018 - 14:02
प्रथम चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाई (२०७४/०९/२६) ७४/७५ 04/01/2018 - 20:44
मायादेवी श्रेष्ठ 04/01/2018 - 12:36
दुर्गा बहादुर राना 04/01/2018 - 12:30
सम्पर्क 05/18/2017 - 15:45
संगठनात्मक स्वरुप 05/17/2017 - 12:39